Beschrijving

Wat is het voornaamste kenmerk van het geloof? De kern van het oprechte geloof bestaat uit het komen tot Christus Jezus, ongeacht in welke tijd men leeft, welke taal men spreekt en van welke cultuur men deel uitmaakt.
De gehele openbaring van God, zowel de offerdienst van het Oude Testament als de prediking van Christus Zelf, wijst dit gelovig komen aan als het belangrijkste element van de ware godsdienst.
Het onderwerp is veelomvattend en stelt de nodige vragen aan de orde, als: Wat is een oprecht geloof? Wat is komen tot Christus? Op welke wijze gaat de roeping uit? En met welke hindernissen krijgt de geroepen zondaar te maken als hij tot Hem zoekt te komen?
Aan de hand van Gods Woord, de belijdenisgeschriften en citaten uit de geschriften van oudvaders behandelt de auteur verschillende aspecten van het komen tot Christus. Op pastorale wijze geeft hij antwoorden op de vele vragen die hierover leven.

Auteur: Heemskerk, ds. D.
ISBN: 9789033124914