Beschrijving

Leven is strijd. Niemand weet dit beter dan degene die Christus toebehoort.
Paulus wekt zijn leerling Timotheüs op tot de goede strijd: die van het geloof. In dit boek benoemt Thomas Boston de moeilijkheden waarmee de gelovige in zijn leven te maken krijgt. Soms wordt hij zwaar beproefd in een taak die God hem oplegt; de satan verzoekt hem en vaak is hij in de nood van aanvechtingen. Daarnaast is er de strijd met de wereld, de zonde en de dood. Toch gaat het van de strijd naar de overwinning, door Christus. Hij is de overste Leidsman en Voleinder van het geloof.

Geroepen tot de goede strijd behandelt de tekstwoorden van 1 Timotheüs 6 vers 12: ‘Strijd de goede strijd des geloofs.’
Voor het eerst uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom.

Auteur: Boston, T.
ISBN: 9789033122781