Beschrijving

Gewogen woorden bevat een nieuwe Nederlandse vertaling van de Belijdenis, de Grote en de Kleine Catechismus van Westminster met een uitvoerige inleiding.
De vertaling biedt een goed leesbare Nederlandse tekst die recht doet aan het Puriteinse taaleigen.
De openingsvraag van de Kleine Catechismus zet de geestelijke toon: ‘wat is het hoogste doel van de mens? Antwoord: Het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken en zich eeuwig in Hem te verheugen.’

Vertaald door Thera Tanis-Baars
Ingeleid door prof. dr. A. Baars
ISBN: 9789033617324