Beschrijving

In een tijd van secularisatie en kerkverlating is het een hoge roeping om het blijvend waardevolle van de christelijke traditie in herinnering te roepen, te bewaren en door te geven. We hebben goud in handen, veel meer dan we ons vaak bewust zijn. Vanuit deze gedachte is aan zo’n dertig reformatorische opinievormers de vraag gesteld welke tekst zij belangrijk vinden om door te geven. De teksten die zij hebben gekozen zijn in dit boek verzameld en toegelicht: van Augustinus tot W. Aalders, met ‘oude’ en nieuwe schrijvers als Smijtegelt, À Brakel en Myseras, Gray, Erskine en ds. Ledeboer, O. Noordmans en A.A. van Ruler. En gedichten van Gerrit Achterberg, Willem de Mérode en Anton van Duinkerken. Alle teksten weerspiegelen de wijsheid, waarheid en schoonheid van de
christelijke traditie en kunnen een bijdrage leveren aan onze vorming tot bewuste en, in onze tijd, weerbare christenen.

Auteur: Spruijt, Dr. Bart Jan (red.)
ISBN: 9789402906646