Beschrijving

Verhandeling over de benamingen van het zaligmakend geloof in alfabetische volgorde.
In 1739 verscheen de eerste druk van Het ABC des geloofs. Comrie schreef het als een verkorte weergave van een aantal preken, die hij gehouden had over verschillende benamingen voor het geloof. Hij schreef: Het enige wat ik u dringend wil vragen, is op uw eigen hart gericht te zijn bij het lezen van elke omschrijving die van het geloof gegeven wordt. Dan zult u erdoor overtuigd kunnen worden of u de grote
zaak van het geloof mist of er juist deel aan hebt. (‘) En moge Hij al onze zwakke pogingen zegenen tot uw zaligheid!

Hertaling: C. Bregman.

Auteur: Comrie, A.
ISBN: 9789462781689