Beschrijving

Deze uitgave bevat de volledig herziene uitgave van de kerkorde en generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland (bijgewerkt t/m november 2018).

Hierin zijn opgenomen:
· de kerkorde
· de ordinanties
· de overgangsbepalingen
· de generale regelingen

Dankzij een uitgebreide inhoudsopgave en het register is deze uitgave zeer toegankelijk.

ISBN: 9789023955573