Beschrijving

Overdenkingen uit Jesaja

In ‘Komt tot de wateren’ komen dertien bekende schriftplaatsen uit het bijbelboek Jesaja aan de orde.
Gods eenzijdige liefde en trouw jegens een schuldig en ontrouw volk loopt als een rode draad door de overdenkingen heen. Ze zijn eenvoudig en bevatten rijk geestelijk onderwijs.

Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) was een bekend en geliefd predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk.
Hij diende de gemeenten van Woubrugge, Kesteren en Oene.

Auteur: Doornenbal, J.T.
ISBN: 9789033123115