Beschrijving

Dagboek uit de geschriften van reformatoren. In dit dagboek maakt men van dichtbij kennis met de hoofdinhoud van de Reformatie. Of het nu gaat om Wet en Evangelie, het verbond, de rechtvaardiging door het geloof, gebod en gebed, steeds gaan de reformatoren terug naar het Woord alleen. Bij alle thema’s die aan de orde komen, belijden zij dat het alleen maar mogelijk is om te leven uit genade. Voor dit dagboek is geput uit de geschriften van twaalf reformatoren: Theodorus Beza, Martin Bucer, Heinrich Bullinger, Johannes Calvijn, John Knox, Hugh Latimer, Maarten Luther, Benedetto van Mantua, Caspar Olevianus, Zacharias Ursinus, Hieronymus Zanchius en Huldrych Zwingli. Leven uit genade is samengesteld door drs.J.Versloot. Er is gebruik gemaakt van bestaande vertalingen, en ook zijn selecties uit geschriften opgenomen die voor het eerst vertaald zijn door N.A.Eikelenboom.

Samengesteld door drs. J. Versloot
ISBN: 9789033118326