Beschrijving

Meditaties bij de psalmen

Dietrich Bonhoeffer over het Bijbelse troostboek:

‘Gods uren zijn uren van hulp en troost. God heeft op iedere nood van onze ziel een antwoord klaar.’

In de jaren 1935 tot 1937 was Bonhoeffer de drijvende kracht achter het theologische seminarie in Finkenwalde. In zijn colleges stonden de Psalmen centraal. Psalmen als Woord van God en woorden van mensen. In de hem nog resterende tien jaar van zijn leven is dit Bijbelboek bepalend geworden voor de wijze waarop Bonhoeffer in het leven stond: voor de manier waarop hij preekte, bad en theologiseerde. Maar ook persoonlijk, in zijn martelaarschap, heeft het ‘troostboek’ veel voor hem betekend.

Auteur: Bonhoeffer, Dietrich
ISBN: 9789043526517