Beschrijving

Multiculturaliteit en wereldgodsdiensten zijn thema’s die volop in de belangstelling staan, ook bij christenen. Dat geldt in het bijzonder voor leerkrachten, predikanten en andere toerusters die te maken hebben met multiculturele situaties: zij moeten nadenken over manieren waarop je mensen met een andere godsdienst en cultuur kunt bereiken en hoe je respectvol met hun religie en achtergrond kunt omgaan. Daarvoor is achtergrondkennis nodig.

In de serie ‘Wereldgodsdiensten in de klas’ komen verschillende religies aan de orde. Tussen hoed en hoofddoek gaat over de islam. Het boek wil informeren, niet polariseren, en begint met een uitleg van de islamitische geloofsleer en geschiedenis. Daarna volgt een beschrijving van de islamitische leefwijze. Aan de hand van deze informatie legt de auteur de verschillen tussen de islam en het christendom helder uit en geeft hij waardevolle richtlijnen bij communicatie met moslims in de praktijk. De tekst wordt ondersteund door een groot aantal actuele cases. Daardoor is het boek tevens goed bruikbaar op scholen.

Prof. dr. J.C. Borst is predikant, docent godsdienst aan de pabo van de Christelijke Hogeschool Ede en hoogleraar praktische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Hij heeft ruime ervaring in het onderwijs en kent de vragen rond de multiculturele samenleving in de praktijk.

Auteur: Borst, J.C.
ISBN: 9789058297761